Uppstartsvecka

Wednesday, November 3rd, 2010

Är nu mitt uppe i den sedan ganska länge planerade uppstartsveckan. Det har varit intensiva dagar hittills –  och lär fortsätta så fram till fredag eftermiddag. Tanken är dels att ta vara på tiden jag är hemma och göra SOK’s screeningar och läkarundersökningar. Dela att börja jobba med 2011:as viktigaste del; prehab jobbet. Det finns ett […]