Från Åhus till Sydney på 10 år

Saturday, April 10th, 2010

Åhus 2000 Sydney 2010..(?) Det må vara tio år sedan Triathlon gjorde sin spektaulära entré på OS programet i just Sydney. Det var också 10 år sedan Lisa Nordén gjorde sin första triathlon. En motionstävävling på distansen 400-20-5km nere på Kantan i Åhus. Både ITU triathlon och Lisa Nordén har kommit en bit på vägen […]