Två nomineringar i Idrottsgalan 2013

Thursday, November 8th, 2012

Idag blev nomineringarna till Idrottsgalan 2013 offentliga. Stolt hittar jag mitt namn under två kateogrier, Årets kvinnliga svenska idrottare och Årets prestation. Den 14:e Januari är numera noterat som “upptagen” i kalendern.